De aandacht van de politiek en de media voor brandveiligheid neemt toe. Daarmee groeit ook het besef van goede brandveiligheid bij gebouweigenaren. Zonder ze allemaal over één kam te scheren, merken we in de praktijk dat dit besef bij veel installateurs nog niet is doorgedrongen. Zonde, want juist door hun werkzaamheden ontstaan brandgevaarlijke situaties én missen de installateurs zelf extra werk en omzet.

Brandveiligheid van mensen

Om bij brand de pandgebruikers de mogelijkheid te geven te vluchten, moeten gebouwen verdeeld zijn in brandcompartimenten. Brandcompartimenten zorgen ervoor dat de brand niet snel doorslaat naar andere delen van het gebouw en de brand beheersbaar blijft. Ze hebben dus een belangrijke functie bij de brandveiligheid van mensen.

De 20-mm-fabel

Doorvoeringen gemaakt voor installaties bedreigen de brandcompartimentering. We horen nog regelmatig installateurs zeggen dat gaten kleiner dan 20 mm niet afgedicht hoeven te worden. Dat is een fabel. Net als een ketting waarbij de zwakste schakel bepaalt hoe sterk de ketting is, zo bepaalt ook de zwakste schakel binnen een brandcompartiment hoe snel de brand door- of overslaat naar een ander brandcompartiment. Elke doorvoering, hoe klein ook, moet brandwerend afgedicht worden om branddoorslag te beperken.

“Het aanbieden van het brandwerend afdichten van de gemaakte doorvoeringen en sparingen biedt voor iedere installateur de kans op meer omzet”

Zorgplicht gebouweigenaar

Door de toenemende aandacht voor brandveiligheid in de politiek en de media zien (gelukkig!) steeds meer gebouweigenaren en –beheerders het belang van goede brandveiligheid. Ze zijn hier simpelweg ook toe verplicht door de wet- en regelgeving. Gebouweigenaren hebben een Zorgplicht de veiligheid van de gebruikers van hun gebouw te waarborgen.

Meldingsplicht installateurs

Installateurs van bijvoorbeeld verlichtingsinstallaties, datanetwerken, beveiligingsinstallaties, brandmeldinstallaties(!), domoticasystemen, verwarmingsinstallaties, ventilatie-/klimaatbeheersingssystemen en sanitair hebben op hun beurt een Meldingsplicht. Ze zijn verplicht het aan te geven als zij brandcompartimenten doorboren. Te vaak wordt dit niet gedaan waardoor brandcompartimenten worden doorboord en onveilige situaties ontstaan. Vaak zonder dat de gebouwbeheerder dit weet of beseft. En dat terwijl het voor iedereen alleen maar voordelen heeft om te melden dat brandcompartimenten zijn doorboord.

Waarom iedere installateur iedere doorboring van brandcompartimenten moet melden:

1. de brandcompartimentering en daarmee de brandveiligheid kunnen weer in orde worden gemaakt
2. de installateur biedt een stukje extra service waar de gebouwbeheerder meestal niet direct aan denkt, maar waarvan hij het wel waardeert als hij er op gewezen wordt
3. de installateur voldoet aan zijn Meldingsplicht en geeft de gebouwbeheerder de kans aan zijn Zorgplicht te voldoen
4. voor de installateur is het een kans op extra werk en omzet

En dát is toch voor iedere installateur interessant?

 

Navigation

Social Media