Blog

Hoe twee grote branden Nederland wakker schudde

Hoe twee grote branden Nederland wakker schudde

1 januari 2001 gaat de boeken in als een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis en die van Volendam in het bijzonder. Het nieuwe jaar is daar nog maar net begonnen als in Café De Hemel brand uitbreekt. Veertien mensen komen om het leven en 241 mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. De meesten van hen met (zware) brandwonden.

Schipholbrand

Bijna 5 jaar later, op 27 oktober 2005, breekt er brand uit in het cellencomplex op Schiphol-Oost. Elf gedetineerde illegalen komen om het leven, vijftien mensen raken gewond. De brand zal de boeken ingaan als de Schipholbrand.

Conclusies Onderzoeksraad voor Veiligheid

Twee…

Waarom de helft van de ondernemingen een brand niet overleeft

waarom de helft van de ondernemingen een brand niet overleeft

Brand in uw pand? Het zal niet snel gebeuren. Toch klinkt dat geruststellender dan dat het is. Want áls het gebeurt, betekent het voor bedrijven vaak de nekslag. Volgens MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars gaat maar liefst 50% van de bedrijven dat wordt getroffen door brand binnen twee jaar failliet. Dat komt omdat de meeste ondernemers zich wel verzekeren tegen brand- en waterschade, maar de verzekering niet de gevolgschade dekt.

Productie ligt stil na brand

Na een brand ligt een bedrijf een tijd stil. Ervan uitgaande dat er geen doden of gewonden zijn gevallen en de belangrijke data…

Waar installateurs kansen laten liggen

Waar installateurs kansen laten liggen

De aandacht van de politiek en de media voor brandveiligheid neemt toe. Daarmee groeit ook het besef van goede brandveiligheid bij gebouweigenaren. Zonder ze allemaal over één kam te scheren, merken we in de praktijk dat dit besef bij veel installateurs nog niet is doorgedrongen. Zonde, want juist door hun werkzaamheden ontstaan brandgevaarlijke situaties én missen de installateurs zelf extra werk en omzet.

Brandveiligheid van mensen

Om bij brand de pandgebruikers de mogelijkheid te geven te vluchten, moeten gebouwen verdeeld zijn in brandcompartimenten. Brandcompartimenten zorgen ervoor dat de brand niet snel doorslaat naar andere delen van het gebouw en de brand…

Waarom er ieder jaar 10 onnodige branddoden moeten vallen

Waarom er ieder jaar 10 onnodige branddoden moeten vallen

De laatste tijd is er veel te doen om het brandwerend maken van meubilair. Vorige week vroegen Brandweer Nederland en Het Veiligheidsberaad in een brief aan het kabinet daar werk van te maken. Zij zeggen dat dit per jaar zo’n tien mensenlevens zou redden.

Groot-Brittannië
Kunststof in moderne meubels en matrassen zorgen ervoor dat vuur en rook zich bij brand veel sneller verspreiden dan vroeger toen in meubilair nog voornamelijk natuurlijke materialen als wol en katoen werden gebruikt. Meubels en matrassen die brandwerend gemaakt zijn, kunnen de schade en het aantal slachtoffers bij brand aanzienlijk terugdringen. Dat deze…

Daling aantal branden: juich niet te vroeg

Daling aantal branden in 2014

Gisteren verscheen er een bericht in de media dat het aantal branden de afgelopen drie jaar is gedaald. In 2014 zijn er iets meer dan 100.000 branden gemeld bij verzekeraars. Een daling van 14 procent ten opzichte van 2013. Daar is iedereen natuurlijk blij mee. Euforie alom. Misschien is het typisch Nederlands of zijn wij zwartkijkers, maar we willen waarschuwen voor te veel enthousiasme. We hebben in het verleden wel vaker een paar jaar achter elkaar een daling van het aantal branden gezien. Helaas steeg het percentage daarna altijd weer. Niet te vroeg juichen dus!

“We hebben…

Brandveiligheid in Nederland kan nog altijd beter

Aantal doden stabiel
In Nederland komen per jaar gemiddeld rond de 50 personen om het leven door brand. Dat aantal is al jaren redelijk stabiel. Uiteraard sterven er het ene jaar meer mensen door brand en het andere jaar weer minder, maar als we naar het langjarig gemiddelde kijken schommelt het aantal al jaren rond de 50 personen.

Aantal gewonden daalt
Het aantal gewonden ligt vele malen hoger: zo’n 900 personen raken jaarlijks in Nederland gewond door brand. Opvallende, en ‘mooie’ trend, is de daling van het aantal gewonden. In 2005, 2006 en 2009 raakten er nog meer dan 1000 personen gewond,…

Navigation

Social Media