Blog Left Sidebar

Waar installateurs kansen laten liggen

Waar installateurs kansen laten liggen
De aandacht van de politiek en de media voor brandveiligheid neemt toe. Daarmee groeit ook het besef van goede brandveiligheid bij gebouweigenaren. Zonder ze allemaal over één kam te scheren, merken we in de praktijk dat dit besef bij veel installateurs nog niet is doorgedrongen. Zonde, want juist door hun werkzaamheden ontstaan brandgevaarlijke situaties én missen de installateurs zelf...

Daling aantal branden: juich niet te vroeg

Daling aantal branden in 2014
Gisteren verscheen er een bericht in de media dat het aantal branden de afgelopen drie jaar is gedaald. In 2014 zijn er iets meer dan 100.000 branden gemeld bij verzekeraars. Een daling van 14 procent ten opzichte van 2013. Daar is iedereen natuurlijk blij mee. Euforie alom. Misschien is het typisch Nederlands of zijn wij zwartkijkers, maar we willen...

Brandveiligheid in Nederland kan nog altijd beter

Aantal doden stabiel In Nederland komen per jaar gemiddeld rond de 50 personen om het leven door brand. Dat aantal is al jaren redelijk stabiel. Uiteraard sterven er het ene jaar meer mensen door brand en het andere jaar weer minder, maar als we naar het langjarig gemiddelde kijken schommelt het aantal al jaren rond de 50 personen. Aantal...

Navigation

Social Media